Skip to main content Skip to search

Case

Kesko

Introduktion

Under många år har den stora dagligvarukedjan Kesko varit en föregångare inom digitala tjänster för livsmedelsbutiker i Finland. ZetaDisplay gjorde sina första digitala installationer till Kesko-butikerna redan 2011.

ZetaDisplay ingick ett nytt ramavtal 2018 med Kesko för leverans av Digital Signage och digitala hyllkantsetiketter. Detta avtal ersatte tidigare avtal som ingåtts med K-Market, K-Supermarket och K-Citymarket-kedjorna och omfattar nu hela Kesko-koncernen.

Utmaningar

Keskokoncernen driver cirka 1600 butiker som består av livsmedelskedjor, bensinstationer, järnhandelskedjor, bilförsäljning och andra typer av butiker.

Online-shopping växer fram och behovet av en omni-kanalstrategi är viktig för att möjliggöra synkronisering mellan online och fysiska butiker. Även behovet av relevant och attraktivt innehåll som är automatiserat ökar allt mer.

Lösning

ZetaDisplay har skapat ett komplett koncept som består av en Digital Sigange-plattform med skalbar integrationsteknik för att ansluta till Keskos POS-system. Intelligenta mallar för datadriven innehållsgenerering kopplat till olika zoner för olika budskap och kategorier i butik.

ZetaDisplay levererar en modern lösning för att tillhandahålla intelligenta digitala skyltsystem och digitala hyllkantsetiketter med automatiskt genererat innehåll.

Fördelar

Att kunna vara mer riktad och relevant i sin kommunikation är en del av den moderna digitaliseringens stora fördelar. Digital Signage möjliggör riktade budskap mot olika målgrupper baserat på tid på dagen, dag i veckan, väder etc vilket skapar ökad effekt och resultat.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig med Digital Signage?