Skip to main content Skip to search

Bank och Finans

Med vår plattform kan ni kommunicera med era kunder medan de väntar. Det kan vara information om produkter och tjänster, varumärkesbyggande kommunikation eller andra nyheter.

Kundnöjdhet inom finanssektorn

  • Hjälper kunden att fatta välgrundade beslut.
  • Ökar produktmedvetenheten som förbereder kunden medan hen väntar.
  • Förbättrad upplevelse med relevanta ”liveflöden”.
  • Gör väntetid till värdetid.
  • Främjar produkter och tjänster med högre marginal.
  • Målgruppsanpassar kommunikation baserat på tid på dygnet och dag i veckan.

Utmaningar

Väntetiden på banken samt överflödet av tillgängliga finansiella tjänster.

Krav

I bank- och finansbranschen är det särskilt viktigt med säkra och tillförlitliga system när integrationer genomförs. 

Lösningar

Ett välbalanserat och relevant innehåll i kombination med information om produkter och tjänster bidrar till att stärka varumärket. Detta har även en positiv effekt på den upplevda väntetiden.

De Volksbank

Ett nytt sätt att tänka med Digital Signage

Inom De Volksbank har man ett nytt sätt att arbeta som handlar om en djupt förankrad tanke, en filosofi och en mental inställning kring att våga tänka och arbeta annorlunda.