Skip to main content Skip to search

Vad är Digital Skyltning?

Genom digital signage skapar vi din framgång

På ZetaDisplay tror vi att digital kommunikation är det mest effektiva verktyget för att engagera och påverka beteende i fysiska miljöer. Att sammanfoga analys om beteende med erbjudande och riktad kommunikation skapar resultat i form av stärkt varumärke och ökad försäljning.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och lär dig mer om Digital Skyltning

Med vår förståelse för dina kunders beteende skapar vi en lösning som är anpassad till dina behov och integrerad med ditt digitala ekosystem. En lösning som ger önskade resultat för ditt företag och varumärke. Vi erbjuder helhetslösningar från strategi och planering till hårdvara, distribution, innehållsproduktion, analys och support.

Våra tre områden

Lösningar för förändrade kundbeteenden

Retail

I dagens retailmiljö hjälper digitala ytor till att öka antalet nya kunder, skapa en inspirerande kundupplevelse och växa köpen från befintliga kunder. Vi levererar skräddarsydda lösningar för värdeskapande
kundupplevelser i alla retailmiljöer. Våra digital signage-koncept löser idag en mängd olika typer av affärsmål och utmaningar inom alltmer digitalt integrerade retail-miljöer.

 • Bibehålla kunden längre i butik.
 • Stärka varumärket.
 • Knyta ihop online och offline.
 • Visualisera kampanjer

Publikt

Digital Signage används för kännedom, navigering och information dvs praktisk information. Innehållet är ofta automatgenererad till exempel trafik och väderinformation. Teknisk tillförlitlighet, säker drift och övervakningstjänster dygnet runt är av högsta prioritet.

 • Hanterar installationer för inomhus- och utomhusmiljöer säkert och pålitligt.
 • Tillhandahåller rätt information vid rätt tid.
 • Viktig kanal för att informera invånare och besökare.

Internkommunikation

Digital Signage är det primära verktyget för att se till att alla anställda får korrekt, riktad och snabb information. I miljöer där medarbetare inte har tillgång till personliga datorer blir det avgörande för att nå ut med information. Studier visar att medarbetarnas engagemang ökar när de känner sig involverade i företagets verksamhet. Dessutom visar medarbetarundersökningar att korrekt och relevant kommunikation stärker företagets kultur och kunskap om strategiska företagsmål.

 • Möjliggör central och lokal information
 • Informationen uppmärksammas när den placeras där de anställda rör sig.
 • Används med fördel när medarbetare är spridda på olika geografiska platser.
 • Statistik och produktionsinformation ger informerade och engagerade medarbetare.
 • Krisinformation

Fördelar med Digital Signage

Med hjälp av Digital Signage skapas förutsättningar för att väcka uppmärksamhet, vara relevant och påverka beteenden. Vi har lång erfarenhet och skapar resultat för våra kunder.