; ; Skip to main content Skip to search

Medarbetarkommunikation

Digital Signage är det primära verktyget för att se till att alla anställda får korrekt, riktad och snabb information. I miljöer där medarbetare inte har tillgång till personliga datorer blir det avgörande för att nå ut med information. Studier visar att medarbetarnas engagemang ökar när de känner sig involverade i företagets verksamhet. Dessutom visar medarbetarundersökningar att korrekt och relevant kommunikation stärker företagets kultur och kunskap om strategiska företagsmål.

  • Informationen uppmärksammas när den placeras där de anställda rör sig.
  • Används med fördel när medarbetare är spridda på olika geografiska platser.
  • Statistik och produktionsinformation ger informerade och engagerade medarbetare.
  • Krisinformation

Utmaning

Att få informerade och engagerade medarbetare.

Krav

Att säkerställa att informationen når ut till alla medarbetare.

Lösning

Korrekt och relevant information i kombination med automatiserat innehåll på strategiska platser.

wall-display-screens-KPN

KPN

Kommunikation som når ut till alla medarbetare

Under de senaste tio åren har samarbetet mellan den nederländska telekomjätten KPN och ZetaDisplay resulterat i en framgångsrik implementering av Digital Signage. 

;