Skip to main content Skip to search

Case

Hemköp

Introduktion

Vi utmanade traditionella synsätt när Hemköp ville etablera nya effektivare metoder för digital skyltning i butik. Målet var att identifiera en uppdaterad butikslösning med stöd av data och analys som kunde göra affärsmässig skillnad för alla Hemköps butiker i Sverige.

Analysen av kundresan inleddes med en omfattande pilotstudie som genomfördes i fyra kontrollbutiker med nya skyltningskoncept, där två stora butiker och två mindre jämfördes med vanliga analoga kontrollbutiker som var lika stora, hade samma kunddemografi och geografi för att möjliggöra direkt jämförelse och validerade resultat.

Utmaningar

Hemköp letade efter en nyckelfärdig lösning som skulle utmana de konventionella tankarna och strategierna som förknippas med Digital Signage i dagligvaruhandel och verkligen titta på de unika detaljerna i Hemköps butiksuppsättningar, kunddemografi och kundresa för att hitta det bästa värdet i ett nytt koncept..

Ett viktigt krav var att kunna beräkna ROI för varje enskild display, motivera dess placering och hur väl innehållet presterar, eller ta bort det helt.

Lösning

ZetaDisplay förnyade Digital Signage-lösningen i förhållande till kundresan i varje butikstyp för att förbättra effektiviteten i budskapet genom displaytyp, placering, kundzon och innehåll. Vi omdefinierade även syftet med displayen baserat på var kunden befinner sig i sin kundresa för att säkerställa att varje investering och display ger betydande ROI.

Undersökningen pågick under fem månader och ZetaDisplay använde sig av kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder inkluderade POS-data för att analysera eventuella försäljningsökningar och mäta vad som annonserades på vilken typ av display och i vilken zon vid den givna tidpunkten. Kvalitativa metoder innebar att man gick till botten med kundupplevelsen genom att utnyttja djup-inlärningsteknik för ögonspårning/eye tracking samt för att undersöka hur zonmeddelandena påverkade försäljningen.

Realtidsresultaten spårades via en skräddarsydd instrumentpanel för att möjliggöra avancerad modellering för sofistikerad analys, med hänsyn till zonen, vilken typ av kampanj som kördes vid varje given tidpunkt och de aktuella försäljningssiffrorna.

Teamet ändrade produktfokus varje vecka och försäljningssiffrorna analyserades före och efter för att utvärdera försäljningsökningen jämfört med samma butik veckorna innan, och i jämförelse med de analoga kontrollbutikerna.

Resultat

Undersökningen identifierade 12 olika zoner och tre typer av kunder som går in i varje zon med helt olika olika målsättningar, vilket även förändrar vilken typ av digital skyltning som krävs:

”Snabba” kunder vill hitta sina varor och lämna genom närmaste utgång.
”Top up”-shoppare tar vanligtvis in halva butiken men vet vilka varor de letar efter och går direkt till gångarna med kända produkter.
”Big trip”-shoppare går igenom hela butiken och påverkas lätt av kampanjer.
Ytterligare två viktiga resultat från undersökningen har gett upphov till ett nytt sätt att tänka kring placeringen av digitala displayer. Den första är att största potentialen finns där flest människor passerar och även där flest människor uppehåller sig. För Hemköp innebär detta att de tre typerna av shoppingresor också ger en hel del nya avgörande insikter när det gäller placeringar.

Det andra är att skärmar som placeras lägre ner och närmare ögonhöjd är en större fokuspunkt än de som placeras högre upp nära taket. Detta motsäger de flesta skyltplaceringar, där den nuvarande trenden är att skärmar placeras högre upp med antagandet att dessa är mer synliga och därför fångar mest uppmärksamhet.

Undersökningen identifierade också vilka zoner i alla butikstyper som har det högsta antalet besökare och därmed vilka skärmar som har möjlighet att fånga mest uppmärksamhet och ge de största intäktsökningarna, där head-on-skärmar är av avgörande betydelse.

Resultaten visade att Digital Signage var mycket mer effektivt i samtliga fall. De större butikerna såg en försäljningsökning på mellan 35 och 77 procent när de använde Digital Signage, med validerade försäljningsökningar i alla uppmätta kundzoner med deigital skyltning. Den största försäljningsökningen uppnåddes i zoner där displayerna var placerade nära produkten.

”När vi gick in i det här projektet hade vi mycket tydliga ROI-krav tillsammans med behovet av att förnya oss. Genom att arbeta tillsammans med ZetaDisplay är vi stolta över att ha flyttat fram gränserna för vad Digital Signage kan åstadkomma i detaljhandelsmiljöer genom att utmana etablerad praxis och införa ett nytt tillvägagångssätt.
ZetaDisplays team tog sig verkligen tid att förstå vår verksamhet och utvecklade en skräddarsydd lösning som gjorde det möjligt för oss att bättre kommunicera med våra kunder. Det har hjälpt oss att finslipa vår marknadsföringsstrategi genom optimerad teknisk uppsättning samt skapande av innehåll och relevanta kampanjer.
Jag har varit verksam på den nordiska marknadsföringsarenan i mer än 25 år och det här projektet har verkligen inneburit många innovativa affärs- och marknadsföringsinsikter som vi nu siktar på att så snart som möjligt lansera i alla våra butiker.”
Ted Bergström, marknadsdirektör, Hemköp

Let’s talk Digital Signage!

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig med digital signage?