Skip to main content Skip to search

Möt kunden med en inspirerande och säljande bilhall

Dagens potentiella bilköpare är välinformerade när de kommer till bilhallen. Den totala upplevelsen i bilhallen ska inspirera och bekräfta kunden. Kommunikationen skall fungera som ett säljstöd och säljaren kan därför fokusera på kunden. En digitaliserad bilhall driver försäljning genom att knyta alla kanaler med den fysiska bilhallen. Allt för att säkerställa förändrade kundbeteenden.

Knyter ihop varumärke och försäljning för bilindustrin

  • Ökar intresset och stärker varumärket
  • Främjar tillbehörsförsäljning med hög marginal
  • Skapar en inspirerande miljö
  • Säkerställer konsekventa budskap i alla kanaler.

Utmaningar

Att utifrån varumärket säkerställa den förväntade upplevelsen så att kunden agerar och kommer närmare ett avslut. Exempelvis, erbjudanden, provkörning, bygg din bil och kampanjer.

Krav

Med modern teknik i kombination med rätt innehåll skapas digitala lösningar för att uppnå önskade effekter i form stärkt varumärke och ökad försäljning.

Lösningar

Nyckeln till en inspirerande miljö är att hitta rätt digital mix. Detta kan uppnås genom automatiserade budskap, dynamiskt innehåll som är anpassat för målgruppen i kombination med rätt teknik.

Mercedes-Benz

Förbättra kundupplevelsen 

Mercedes-Benz började investera i Digital Signage på sina nordiska marknader 2013. Sedan dess använder företaget digital kommunikation för att förbättra kundupplevelsen i utställningslokalerna. Digital Signage-lösningen ger inspiration, underlag för konversation och konkret support för att avsluta affären.