Skip to main content Skip to search

Experter på digital signage koncept, system, mjukvara och lösningar

ZetaDisplay verkar i den visuella digitaliseringen av fysiska miljöer genom kommunikationslösningar inom digital signage. Tjänsterna baseras på vår egenutvecklade skalbara molnbaserade mjukvaruplattform. Våra lösningar förhöjer besöksintryck, stärker kundupplevelsen och ökar konverteringsgraden inom detaljhandeln och restaurangindustrin, underlättar orientering- nyhets- och reklamförmedling i offentliga miljöer och transportindustrin, förhöjer intryck och besöksvärden i upplevelseindustrin samt stärker lojalitet, engagemang och funktionalitet på arbetsplatser.

20 år av ledarskap och innovation inom digital signage

När ZetaDisplay grundades för 20 år sedan var det som en av de tidiga pionjärerna inom digital signage. Idén var att en nytänkande blandning av visuell digital teknik och kundorienterad kreativitet har kraften att förändra och påverka varje arena, i varje organisation, på alla platser. En idé som är lika aktuell idag som då. Vår entreprenörsanda, nyfikenhet och kundorienterade bransch och som hjälper oss att fortsätta utvecklas som koncern och vara en ledande kraft i den europeiska digital signage industrin. Idag driver vi den visuella digitala transformationen av våra kunders fysiska miljöer. Vår mjukvaruplattform, tjänster, lösningar och koncept inspirerar, påverkar och vägleder varje dag miljontals människor i butiksmiljöer, inom handel, på restauranger, på reklamskärmar, i fabriker, på tåg, på kryssningsfartyg, på arenor, på arbetsplatser samt i alla typer av offentliga rum inne och ute. ZetaDisplay är en av de största ledande Europeiska bolagen inom digital signage med direkt verksamhet i åtta Europeiska länder samt USA och 120.000 aktiva installationer i mer än 50 länder globalt.

Läs mer om 20 år av digital signage-verksamhet

När ZetaDisplay grundades för 20 år sedan var det som en av de tidiga pionjärerna inom digital signage. Idén var att en nytänkande blandning av visuell digital teknik och kundorienterad kreativitet har kraften att förändra och påverka varje arena, i varje organisation, på alla platser. En idé som är lika aktuell idag som då. Vår entreprenörsanda, nyfikenhet och kundorienterade affärsfokus är det som fortsätter ta oss framåt i vår föränderliga bransch och som hjälper oss att fortsätta utvecklas som koncern och vara en ledande kraft i den europeiska digital signage industrin.

Vision

To shape the future of visual experiences.

Affärsidé

ZetaDisplays affärsidé är att rätt blandning av visuell digital teknik och kundorienterad kreativitet har kraften att förändra och påverka varje arena, i varje organisation, på alla platser. Vi är med och möjliggör för våra kunder att påverka, inspirera och vägleda målgruppens beteende med hjälp av visuell digital kommunikation i all fysisk miljö.


Koncernens tjänster och lösningar riktar sig i huvudsak mot följande kundsegment:

Koncernens syfte

ZetaDisplay är en tjänste- och mjukvarukoncern som skapar och stödjer digital visualisering av information mot slutanvändaren i en fysisk miljö. Koncernen befinner sig i centrum för den digitala visuella utvecklingen i fysiska miljöer och bidrar aktivt till att effektivisera och optimera processer och resursinsatser genom innovativa koncept och digitala upplevelser som skapar meningsfulla målgruppsmöten.

Vill du bli en av vårt team?

Våra drygt 240 medarbetare utgör kärnan i ZetaDisplay. Deras initiativ och kompetens resulterar i de innovativa lösningar som utgör vår framgång. Vi fokuserar därför på att motivera, behålla och utveckla dessa talanger och fortsätta att vara en attraktiv arbetsplats.

Let’s talk Digital Signage!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med Digital Signage?