Skip to main content Skip to search

Case

RAI Amsterdam

Introduktion

Tillsammans med RAI och det berömda Bureau Mijksenaar har ZetaDisplay infört ett innovativt digital signage-system med 800 displayer för RAI som nu finns över hela världen. RAI har förvandlats till en flexibel evenemangsplats för flera användningsområden där digital signage ger en verklig besökupplevelse.

Utmaningar

Den stora utmaningen med stora eventarenor likt ”Hall 8” är att det är svårt att beskriva vad som finns att uppleva på respektive plats. Med mer än 600 events per år fungerar det inte med traditionella skyltar då innehållet på eventen varierar.

Ambitionen var enkel: en dynamisk lösning för att förbättra kundupplevelsen och samtidigt förenkla för RAI: ​​s verksamhet att bättre kunna hantera besöksflöden utan extra personal. Ett mer flexibelt system som också ger utställare och arrangörer möjlighet att nå sin målgrupp direkt via skärmarna. RAI letade efter en totalentreprenör för RAI Live! där ZetaDisplay var totalleverantör!

Lösning

Totalt finns det cirka 790 skärmar och två gigantiska LED-väggar, som visar mer än 650 unika lokala kanaler med en total räckvidd på 10 miljoner besökare per år.

ZetaDisplay har med RAI Lives mjukvara möjliggjort stora delar av lösningen. Bl a möjligheten att förtidsinställa händelser i kombination med att enkelt justera olika grafiska profiler inför varje event. För varje enskild display kan det bestämmas vilket innehåll som skall visas och hur skyltningen skall genomföras.

Vår portal har också kompletterats med en way-finding modul. Allt för att förenkla för besökaren att hitta rätt

Med ett tryck på knappen genereras innehållet automatiskt. Vad som visas bestäms inte bara av platsen där skärmen sitter även tid på dagen och platsens prioritering är också avgörande.

Fördelar

Att skapa ett stort event tar mindre än en dag att skapa och förbereda samt att fler event går att skapa parallellt utan tidskrävande logistik

Endast tre anställda och två evenemangskoordinatorer hanterar all skärmkommunikation och skyltar i Amsterdam RAI-komplexet. Tidigare ansågs detta omöjligt med mer än 600 kongresser och evenemang per år.

Vill du veta hur vi kan hjälpa er med Digital Signage?