ZetaDisplay Årsredovisning 2019

annual-report-of-2019-zetadisplay

2019 har varit ett utmanande, utvecklande och givande år. Kundernas digitala upplevelser är under omvandling från visuell attraktionskraft till mätbara effekter. Detta innebär också att vår bransch inte längre kan agera i ett vakuum; vi måste söka partnerskap både uppströms och nedströms för att analysera kundresan, definiera relevanta KPI: er och mäta effekterna av investeringen. ZetaDisplay agerar i centrum för denna digitala omvandling av fysiska miljöer och våra lösningar är en väsentlig komponent i kundernas marknadsföringsmix. Vill du veta mer? Vår årsrapport publiceras nu, en komplett svensk och en kortare engelsk version kan laddas ned nedan. Njut av läsningen!