ZETADISPLAY PÅ FÖRSTA PLATS I INVIDIS ÅRSBOK 2021

Invidis Digital Signage and DOOH Yearbook 2021 är nu ute och vi är utsedda till den främsta Digital Signage-integratören i Norden och nummer två i Europa.

Att ha bibehållit och stärkt vårposition under pandemiåren är en anmärkningsvärd bedrift.

I årsboken uppmärksammas vi för att ha dominerat rubrikerna de senaste 18 månaderna, för att ha blivit konsoliderade som en grupp och för vår fortsatta tillväxt genom förvärv.

Tyskland är känt för att vara den mest lukrativa och överlägset största marknaden i Europa och vi gjorde ett starkt steg in i denna region genom vårt förvärv av NORDLAND Systems. Vi var också den enda topp tre-aktören som aktivt förvärvade under pandemin.

2019 var ett rekordår för tillväxt i Digital Signage-branschen, med en stigning på 21%. Denna tillväxt avtog under 2020 och det förutspås att marknadstillväxten kommer att vara tillbaka till samma nivåer som före pandemin under 2022.

Vi ser redan marknaden öka genom såväl våra nya kundförvärv som tilltagande arbetsomfattning för befintliga kunder och partners.

Vi befinner oss i en stark position för att fortsätta denna tillväxt och att dominera ännu mer av marknaden med vår ständigt evolverande Digital Signage as a Service-modell. Detta har i sin tur en positiv inverkan på återkommande SaaS-intäkter, vår integrerade plattformslösning och kontinuerliga egenutvecklade mjukvara. Vi upplever också tydliga fördelar genom vårt ökade samarbete inom koncernen.